הזמנה לקבלת הצעות למתן שירותי אקטואריה בתחום ביטוח כללי- אלמנטר עבור הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה בהנהלת ענבל חברה לביטוח בע"מ

מספר מכרז:
18/2020
תחום:
  • כללי

מועדים חשובים

מועד פרסום ההליך:
15/06/2020
מועד אחרון לשאלות הבהרה:
29/06/2020
מועד אחרון למענה על שאלות הבהרה:
הגשת הצעות החל מתאריך:
מועד אחרון להגשת הצעות:
15/07/2020 (All day)
כל התשובות תפורסמנה באתר ענבל ותחייבנה משפטית את הצדדים

מידע כללי להליך

איש קשר בענבל:
עו"ד מור מלכה
דואר אלקטרוני:
שאלות/הבהרות יועברו לאיש הקשר בדואר אלקטרוני בלבד