הזמנה לקבלת הצעות למתן שירותי תחזוקת חשמל ומיזוג אויר במבנה ענבל חברה לביטוח בע"מ

מספר מכרז:
19/2015
תחום:
  • כללי

מועדים חשובים

מועד פרסום ההליך:
21/07/2016
מועד אחרון לשאלות הבהרה:
09/08/2016
מועד אחרון למענה על שאלות הבהרה:
17/08/2016
הגשת הצעות החל מתאריך:
18/08/2016
מועד אחרון להגשת הצעות:
11/09/2016 (All day)
כל התשובות תפורסמנה באתר ענבל ותחייבנה משפטית את הצדדים

מידע כללי להליך

איש קשר בענבל:
עו"ד הילה קטיוב
דואר אלקטרוני:
שאלות/הבהרות יועברו לאיש הקשר בדואר אלקטרוני בלבד