הזמנה לקבלת הצעות למתן שירותי תיקון כלי רכב וציוד מנועי אשר ניזוקו בתאונות דרכים לכלי הרכב של מדינת ישראל וגופים נוספים עבור הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה בהנהלת ענבל חברה לביטוח בע"מ

מספר מכרז:
11/2015
תחום:
  • כללי

מועדים חשובים

מועד פרסום ההליך:
12/10/2015
מועד אחרון לשאלות הבהרה:
19/10/2015
מועד אחרון למענה על שאלות הבהרה:
הגשת הצעות החל מתאריך:
12/10/2015
מועד אחרון להגשת הצעות:
26/10/2015 (All day)
כל התשובות תפורסמנה באתר ענבל ותחייבנה משפטית את הצדדים

מידע כללי להליך

איש קשר בענבל:
עו"ד עומר קלפון
דואר אלקטרוני:
שאלות/הבהרות יועברו לאיש הקשר בדואר אלקטרוני בלבד

מסמכים מצורפים