הזמנה לקבלת הצעות לרכישה ותחזוקה של מערכת גיבוי

מספר מכרז:
07/2012
תחום:
  • מערכות מידע

מועדים חשובים

מועד פרסום ההליך:
18/11/2012
מועד אחרון לשאלות הבהרה:
25/11/2012
מועד אחרון למענה על שאלות הבהרה:
הגשת הצעות החל מתאריך:
מועד אחרון להגשת הצעות:
09/12/2012 (All day)
כל התשובות תפורסמנה באתר ענבל ותחייבנה משפטית את הצדדים

מידע כללי להליך

איש קשר בענבל:
עו"ד שרה מורלי
דואר אלקטרוני:
שאלות/הבהרות יועברו לאיש הקשר בדואר אלקטרוני בלבד