הליך לבחירת שמאי רכוש אלמטרי ושמאי יועץ רכוש

מספר מכרז:
09/2015
תחום:
  • רכוש

מועדים חשובים

מועד פרסום ההליך:
21/12/2015
מועד אחרון לשאלות הבהרה:
31/12/2015
מועד אחרון למענה על שאלות הבהרה:
07/01/2016
הגשת הצעות החל מתאריך:
10/01/2016
מועד אחרון להגשת הצעות:
21/01/2016 (All day)
כל התשובות תפורסמנה באתר ענבל ותחייבנה משפטית את הצדדים

מידע כללי להליך

איש קשר בענבל:
תהל צוק
דואר אלקטרוני:
שאלות/הבהרות יועברו לאיש הקשר בדואר אלקטרוני בלבד