הליך למתן שירותי אספקה, התקנה ותיקון נזקי שמשות

מספר מכרז:
03-2013
תחום:
  • כללי

מועדים חשובים

מועד פרסום ההליך:
12/09/2013
מועד אחרון לשאלות הבהרה:
03/10/2013
מועד אחרון למענה על שאלות הבהרה:
הגשת הצעות החל מתאריך:
מועד אחרון להגשת הצעות:
20/10/2013 (All day)
כל התשובות תפורסמנה באתר ענבל ותחייבנה משפטית את הצדדים

מידע כללי להליך

איש קשר בענבל:
מירה אשטובקר
דואר אלקטרוני:
שאלות/הבהרות יועברו לאיש הקשר בדואר אלקטרוני בלבד