הליך למתן שירותי אספקה, התקנה, שירות ותחזוקה של מערכות התרעת תאונות בכלי הרכב

מספר מכרז:
02/2013
תחום:
  • כללי

מועדים חשובים

מועד פרסום ההליך:
27/01/2013
מועד אחרון לשאלות הבהרה:
03/02/2013
מועד אחרון למענה על שאלות הבהרה:
הגשת הצעות החל מתאריך:
מועד אחרון להגשת הצעות:
19/02/2013 (All day)
כל התשובות תפורסמנה באתר ענבל ותחייבנה משפטית את הצדדים

מידע כללי להליך

איש קשר בענבל:
הגב' מירה אשטובקר
דואר אלקטרוני:
שאלות/הבהרות יועברו לאיש הקשר בדואר אלקטרוני בלבד