הליך לקבלת הצעות למתן שירותי אספקה, התקנה ותיקון נזקי שמשות לרכבים

מספר מכרז:
18/2013
תחום:
  • כללי

מועדים חשובים

מועד פרסום ההליך:
15/12/2013
מועד אחרון לשאלות הבהרה:
19/12/2013
מועד אחרון למענה על שאלות הבהרה:
הגשת הצעות החל מתאריך:
מועד אחרון להגשת הצעות:
26/12/2013 (All day)
כל התשובות תפורסמנה באתר ענבל ותחייבנה משפטית את הצדדים

מידע כללי להליך

איש קשר בענבל:
הגב' מירה אשטובקר
דואר אלקטרוני:
שאלות/הבהרות יועברו לאיש הקשר בדואר אלקטרוני בלבד

מסמכים מצורפים

מכתבי הבהרה