הליך משלים לקבלת הצעות למתן שירותים משפטיים למדינה בתחום הרשלנות הרפואית

מספר מכרז:
06/2014
תחום:
  • שירותים משפטיים

מועדים חשובים

מועד פרסום ההליך:
06/03/2014
מועד אחרון לשאלות הבהרה:
20/03/2014
מועד אחרון למענה על שאלות הבהרה:
הגשת הצעות החל מתאריך:
מועד אחרון להגשת הצעות:
01/04/2014 (All day)
כל התשובות תפורסמנה באתר ענבל ותחייבנה משפטית את הצדדים

מידע כללי להליך

איש קשר בענבל:
עו"ד ניצן גולדשטיין- עוזרי
דואר אלקטרוני:
שאלות/הבהרות יועברו לאיש הקשר בדואר אלקטרוני בלבד