הליך משלים לקבלת הצעות למתן שירותים משפטיים למדינה בתחום הרשלנות הרפואית עבור הקרן הפנימית בהנהלת ענבל

מספר מכרז:
14/2017
תחום:
  • שירותים משפטיים

מועדים חשובים

מועד פרסום ההליך:
19/09/2017
מועד אחרון לשאלות הבהרה:
02/10/2017
מועד אחרון למענה על שאלות הבהרה:
18/10/2017
הגשת הצעות החל מתאריך:
19/10/2017
מועד אחרון להגשת הצעות:
25/10/2017 (All day)
כל התשובות תפורסמנה באתר ענבל ותחייבנה משפטית את הצדדים

מידע כללי להליך

איש קשר בענבל:
עו"ד מורן שרפמן
דואר אלקטרוני:
שאלות/הבהרות יועברו לאיש הקשר בדואר אלקטרוני בלבד