הליך פומבי לאספקה ותחזוקה של מערכת GDS עבור סוכנות הנסיעות הממשלתית

מספר מכרז:
12/2018
תחום:
  • כללי

מועדים חשובים

מועד פרסום ההליך:
15/05/2018
מועד אחרון לשאלות הבהרה:
03/06/2018
מועד אחרון למענה על שאלות הבהרה:
01/07/2018
הגשת הצעות החל מתאריך:
25/06/2018
מועד אחרון להגשת הצעות:
12/07/2018 (All day)
כל התשובות תפורסמנה באתר ענבל ותחייבנה משפטית את הצדדים

מידע כללי להליך

איש קשר בענבל:
עו"ד מורן שרפמן
דואר אלקטרוני:
שאלות/הבהרות יועברו לאיש הקשר בדואר אלקטרוני בלבד

מסמכים מצורפים