הליך פומבי מנהלי תיקי השקעות

מספר מכרז:
28/2016
תחום:
  • כספים ופיננסים

מועדים חשובים

מועד פרסום ההליך:
30/03/2017
מועד אחרון לשאלות הבהרה:
05/04/2017
מועד אחרון למענה על שאלות הבהרה:
09/04/2017
הגשת הצעות החל מתאריך:
18/04/2017
מועד אחרון להגשת הצעות:
27/04/2017 (All day)
כל התשובות תפורסמנה באתר ענבל ותחייבנה משפטית את הצדדים

מידע כללי להליך

איש קשר בענבל:
עו"ד הילה קטיוב
דואר אלקטרוני:
שאלות/הבהרות יועברו לאיש הקשר בדואר אלקטרוני בלבד