הקמת רשימת מציעים לשם מתן שירותי תיקון נזק תאונתי למיגון רכבים ממוגני ירי, עבור הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה בהנהלת ענבל חברה לביטוח בע"מ

מספר מכרז:
07/2021
תחום:
  • כללי

מועדים חשובים

מועד פרסום ההליך:
23/06/2021
מועד אחרון לשאלות הבהרה:
07/07/2021
מועד אחרון למענה על שאלות הבהרה:
הגשת הצעות החל מתאריך:
מועד אחרון להגשת הצעות:
30/06/2029 - 14:00
כל התשובות תפורסמנה באתר ענבל ותחייבנה משפטית את הצדדים

מידע כללי להליך

איש קשר בענבל:
שירה אלון, עו"ד
דואר אלקטרוני:
שאלות/הבהרות יועברו לאיש הקשר בדואר אלקטרוני בלבד