הקמת רשימת מציעים לתכנון והתקנה של מיגון מפני אש ושיקום נזקים בחירום עבור ענבל חברה לביטוח בע"מ

מספר מכרז:
04/2020
תחום:
  • רכוש

מועדים חשובים

מועד פרסום ההליך:
22/03/2020
מועד אחרון לשאלות הבהרה:
01/05/2029
מועד אחרון למענה על שאלות הבהרה:
הגשת הצעות החל מתאריך:
16/04/2020
מועד אחרון להגשת הצעות:
01/05/2029 (All day)
כל התשובות תפורסמנה באתר ענבל ותחייבנה משפטית את הצדדים

מידע כללי להליך

איש קשר בענבל:
עו"ד מורן שרפמן
דואר אלקטרוני:
שאלות/הבהרות יועברו לאיש הקשר בדואר אלקטרוני בלבד