חבות מבנים

אני עובד קבלן ונפגעתי במהלך עבודה שביצעתי במשרד ממשלתי. האם עלי לפנות לקרן הפנימית לקבלת פיצוי?

לא. הקרן אינה מטפלת בתביעות בגין נזקי גוף שנגרמו לעובדי קבלן במסגרת עבודתם ועקב עבודתם. נציע כי תפנה למעסיקך במקרה זה.

 

האם כל נזק גוף שנגרם במבנה השייך ליחידה ממשלתית מכוסה בקרן הפנימית לביטוחי הממשלה?

לא כל היחידות הממשלתיות מכוסות בקרן הפנימית, ולכן בטרם פניה יש לבדוק מול הגורם הרלוונטי ביחידה האם מכוסה.

 

נפגעתי בעת ביקורי ביחידה ממשלתית המכוסה בקרן הפנימית. האם אני זכאי לקבל פיצוי מהיחידה בגין הפגיעה?

לא כל אירוע תאונתי מקים עילת תביעה ומזכה בפיצוי. על התובע פיצוי להוכיח חבות על פי דין של היחידה הממשלתית. בנוסף, יש להוכיח כי התקיימה התרשלות של היחידה הממשלתית, כי אכן נגרם נזק, וכי קיים קשר סיבתי בין ההתרשלות לנזק.

 

אני עובד היחידה ונפגעתי ממפגע בחצר היחידה, האם אני זכאי לפיצוי?

כן, אך לא במסגרת תנאי הכיסוי של חבות כמחזיק מבנים וחצרים, אלא במסגרת הכיסוי כחבות המעביד כלפי עובדיו (חבות מעבידים) ובתנאי שהוכחה חבות המעביד על פי דין לנזק שנגרם לעובד. אל תשכח למצות תחילה את זכויותיך מול הביטוח הלאומי, שכן תאונה כזו מוגדרת כתאונת עבודה.