חזון ויעדי החברה

חזון החברה

לשמש הזרוע המקצועית והביצועית המובילה במימוש יעדיהם של ממשלת ישראל בכלל ומשרד האוצר בפרט.

ענבל תתמקד בתחומי הייעוץ הכלכלי והפיננסי בניהול הביטוח ותפעולו, בניהול הנכסים, בניהול פרויקטים ובניהול סיכונים ותשאף למצויינות במתן שירות איכותי, מקצועי, מתקדם זמין ויעיל.

 

יעדי העל של החברה

  •  מיצוב החברה כמוקד ידע מקצועי, השואף למצוינות ומספק שירותים יעילים ואיכותיים.

  • שיפור מתמיד של השירות, וחיזוק הקשר עם הלקוחות החיצוניים והפנים ארגוניים.

  • חדשנות ושיפור תהליכים בענבל ובפעילותה.

  • טיפוח המשאב האנושי והעצמתו.

  • ייזום של פעילויות חדשות והרחבת פעילויות קיימות בענבל.

  • שימור הקשר עם האוצר וחיזוקו.