חינוך תלמידים - הקרן הפנימית

בני נפגע בבית הספר, האם אני זכאי לקבל פיצוי ממשרד החינוך בגין הפגיעה?

לא כל אירוע תאונתי בו נפגע תלמיד במסגרת המוסד החינוכי מקים עילת תביעה כלפי משרד החינוך, אלא רק מקרים בהם קיימת אחריות של משרד החינוך לאירוע . יש לבדוק בראש ובראשונה מי הבעלים של המבנה (בדרך כלל הרשות המקומית) , מי מעסיק את הצוות החינוכי וכתוצאה ממה נגרם הנזק לתלמיד. במקרים בהם משרד החינוך אינו הבעלים של המבנה ואינו המעסיק של הצוות החינוכי, והנזק לא נגרם בשל פעילותו החוקית, אין עילה להגשת תביעה כנגד משרד החינוך ויש להגיש תביעה כנגד הגורמים האחראים לנזק.

 

האם ענבל מבטחת תלמידים בפוליסת תאונות אישיות תלמידים?

לא. ענבל אינה מבטחת בפוליסת תאונות אישיות. ככלל, תלמידי מדינת ישראל מבוטחים באמצעות פוליסות תאונות אישיות, אשר רוכשות עבורן הרשויות המקומיות הרלוונטיות בחברות מסחריות (ולא בענבל). במסגרת פוליסה זו יכול כל תלמיד לקבל פיצוי בגין נזק, המוגדר בתנאי הפוליסה, שנגרם לו בשעות הלימודים וגם לאחר הלימודים וללא קשר לשאלת החבות. *יצוין כי ענבל באמצעות הקרן הפנימית העניקה את הכיסוי על אירועים שארעו מיום 01/09/1985 ועד 31/08/1992.

 

בני שבר את ידו אחר הצהריים, במגרש המשחקים העירוני - האם יש לי עילת תביעה נגד משרד החינוך?

בנסיבות המתוארות אין עילת תביעה נגד משרד החינוך. נציע כי תפנה לרשות המקומית לבירור זהות חברת הביטוח שבה נרכשה פוליסה לביטוח תאונות אישיות תלמידים.

 

בני נפגע בבית ספר ופונה על ידי אמבולנס- למי עלי לפנות על מנת לקבל החזר הוצאות בגין הפינוי?

במידה והתלמיד אושפז עליך לפנות לקופת החולים בה מבוטח התלמיד. במידה והתלמיד לא אושפז, עליך לפנות לאחראי על ההסעות במשרד החינוך במחוז הרלוונטי, לקבלת הנחיות ולבדיקת זכאותו לקבל החזר בגין הפינוי.

 

בני נפגע בדרכו לבית הספר האם אני זכאי לקבל פיצוי ממשרד החינוך?

לא. לא מדובר בפעילות שארעה במהלך פעילות חינוכית ו/או בית ספרית .

 

יצאתי כהורה מלווה לטיול שנתי של בתי ובמהלך הטיול נפגעתי. האם אני זכאי לקבל פיצוי ממשרד החינוך בגין הפגיעה?

משרד החינוך חב גם כלפי הורים מלווים ומתנדבים אשר נגרם להם נזק גוף עקב אירוע תאונתי שארע בין כותלי בית הספר ומחוצה לו במהלך פעילות חינוכית או בית ספרית, או אשר נטען לגביו לרשלנות המשרד. היה ותוכח חבות משרד החינוך כדין על פי חוק , הנך זכאי לפיצוי.