יחידת ההנפקות

יחידת ההנפקות ברשות החברות הממשלתיות, שנמצאת בענבל חברה לביטוח בע"מ, קמה במענה לצורך בריכוז הטיפול והליווי המקצועי בתהליכי הנפקות והפרטות בחברות ממשלתיות.  היחידה מהווה כיום מרכז ידע משמעותי ונותנת מענה לכלל יחידות רשות החברות הממשלתיות. היחידה שותפה ומלווה את כל ההפרטות, הנפקות הון וחוב ונושאים פיננסים נוספים.

תפקידיה העיקריים של יחידת ההנפקות:

  • ליווי מקצועי של תהליכי הפרטה והנפקת הון (ליווי תהליכי, תגמול הוני, הערכות שווי, בחירת חתמים)

  • ליווי וייעוץ בתהליכי הנפקות חוב לחברות הממשלתיות
  • ניטור ומעקב שוטף אחר תהליך ההנפקות
  • סיוע מקצועי בסוגיות כלכליות, פיננסיות ואסטרטגיות הקשורות בתהליכי הפרטות והנפקות.

בשנת 2014 התקבלה החלטת ממשלה שעיקרה תכנית רב שנתית להנפקת מניות מיעוט של חברות ממשלתיות,  גובשה תכנית עבודה ומיפוי פרטני של חברות המיועדות להנפקה.  חברת ענבל נבחרה לתת סיוע באופן שוטף לרשות החברות ביישום תכנית ההנפקות, ולבצע את הפעולות הנדרשות למימוש ההנפקות.  לצורך כך הוקמה בשנת 2016 יחידת ההנפקות בענבל, אשר נותנת שירות לרשות החברות הממשלתיות.

לאחר מספר שנים של עבודת מטה והכנת התשתית, התקבלו 4 החלטות הפרטה פרטניות: בחברת דואר ישראל, חברת נמל חיפה, התעשייה האווירית והחברה לשירותי איכות הסביבה, אשר הניעו את תהליך ההפרטה בפועל. בנוסף, מאז הקמתה, קידמה היחידה את כניסתן לבורסה של חברות ממשלתיות כחברות מדווחות וליוותה 4 תהליכי רישום ראשון למסחר בחברות עמידר, נמלי ישראל, נתיבי הגז וחברת מקורות וליוותה גיוסי הון סחיר במיליארדי שקלים.