כיסוי ביטוחי לנוסעים לחו"ל

עיקרי הכיסוי הם הוצאות אשפוז, הוצאות רפואיות ותרופות, שלא במסגרת אשפוז, ונזק למטען נלווה.

 

טופס הודעה על תביעה במהלך נסיעה לחו"ל בתפקיד

הטופס מהווה חלק ממסמך הכיסוי שקיבלת לידך בעת קבלת כרטיס הטיסה.

 

ניתן להודיע גם במכתב במלל חופשי לכתובת:

ענבל חברה לביטוח בע"מ

אגף תביעות רכב ורכוש

תביעות נוסעים לחו"ל

ת.ד. 282

נתב"ג 7015103