מחלקת דיווח כספי ממשלתי

מחלקת דיווח כספי ממשלתי – מעניקה שירותים לחטיבת חשבונאות ודיווח באגף החשב הכללי במשרד האוצר:

  1. עריכת הדו"ח הכספי של מדינת ישראל;
  2. ליווי הטמעת מערכת לדיווח כספי ((CDM במשרדי הממשלה;
  3. ניהול השקעות המדינה בחברות ממשלתיות – רישום חשבונאי של ההשקעות והתאמת אחזקות המדינה במניות. במסגרת זו מוחזקות בחברה תעודות המניה בפועל;
  4. ניהול השקעות המדינה בתאגידים סטטוטוריים – כולל בחינת שליטת חשבונאית, איחוד נתוני התאגיד, ורישום חשבונאי של ההשקעות.
  5. רישום חשבונאי של פרויקטים בשיתוף המגזר הפרטי ((P.P.P בספרי מטה החשב הכללי במשרד האוצר.

 

לצפייה באתר החשב הכללי - יחידת חשבונאות ודיווח