מכרזים

היכן משלמים עבור השתתפות במכרז?

במידה וקיימים דמי השתתפות במכרז יש לעיין במסמכי ההזמנה לקבלת פרטים בדבר דרך התשלום.

 

כיצד ניתן לקבל מידע על מכרזי ענבל?

באתר ענבל בכתובת www.inbal.co.il תחת לשונית מכרזים.

 

האם אפשר להוריד חוברת מכרז מהאתר?

ככלל, כל מכרזי ענבל מפורסמים באתר ענבל לצפייה ולהורדה ללא תשלום.

 

היכן ממוקמת תיבת המכרזים?

תיבת המכרזים ממוקמת בקומת הכניסה בבית ענבל ברחוב ערבה 3, קריית שדה התעופה, נתב"ג. בכל מקרה יש להגיש את ההצעות כמפורט במסמכי המכרז.

 

אם לא מצאתי תשובה בחוברת המכרז לגבי שאלה מסוימת, היכן אוכל לברר?

בעיקרון, כל המידע הרלוונטי נמצא במסמכי המכרז. במידה ויש שאלות ו/או בקשות ניתן לפנות במייל לאיש הקשר בכתובת המופיעה בפרטי ההתקשרות במסמכי המכרז.