מכרז לאספקה הטמעה ותחזוקה של פלטפורמת XDR (מערכת משולבת EDR ו- אנומליה רשתית) עבור ענבל חברה לביטוח בע"מ

מספר מכרז:
28/2021
תחום:
  • מערכות מידע

מועדים חשובים

מועד פרסום ההליך:
16/01/2022
מועד אחרון לשאלות הבהרה:
27/01/2022
מועד אחרון למענה על שאלות הבהרה:
הגשת הצעות החל מתאריך:
מועד אחרון להגשת הצעות:
01/03/2022 - 13:00
כל התשובות תפורסמנה באתר ענבל ותחייבנה משפטית את הצדדים

מידע כללי להליך

איש קשר בענבל:
עו"ד מור מלכה
דואר אלקטרוני:
שאלות/הבהרות יועברו לאיש הקשר בדואר אלקטרוני בלבד