מכרז לקבלת הצעות למתן שירותי ייעוץ מרופאים מומחים לענבל חברה לביטוח בע"מ

מספר מכרז:
05/2012
תחום:
  • ניהול סיכונים ברפואה

מועדים חשובים

מועד פרסום ההליך:
10/05/2012
מועד אחרון לשאלות הבהרה:
24/05/2012
מועד אחרון למענה על שאלות הבהרה:
הגשת הצעות החל מתאריך:
מועד אחרון להגשת הצעות:
29/06/2012 (All day)
כל התשובות תפורסמנה באתר ענבל ותחייבנה משפטית את הצדדים

מידע כללי להליך

איש קשר בענבל:
עו"ד עידית ברזילי
דואר אלקטרוני:
שאלות/הבהרות יועברו לאיש הקשר בדואר אלקטרוני בלבד