מכרז לשם מתן שירותים לאספקת חלקי חילוף מקוריים ותחליפיים לכלי רכב המכוסים בקרן הפנימית אשר ניזוקו בתאונות דרכים

מספר מכרז:
01/2017
תחום:
  • כללי

מועדים חשובים

מועד פרסום ההליך:
06/04/2017
מועד אחרון לשאלות הבהרה:
26/04/2017
מועד אחרון למענה על שאלות הבהרה:
07/05/2017
הגשת הצעות החל מתאריך:
08/05/2017
מועד אחרון להגשת הצעות:
11/05/2017 (All day)
כל התשובות תפורסמנה באתר ענבל ותחייבנה משפטית את הצדדים

מידע כללי להליך

איש קשר בענבל:
עו"ד שירה אלון
דואר אלקטרוני:
שאלות/הבהרות יועברו לאיש הקשר בדואר אלקטרוני בלבד