מכרז מסגרת להיכלל במאגר חברות לתכנון התקנה ושירות של מערכות גילוי וכיבוי אש, טמ״ס וחברות לשיקום נזקים

מספר מכרז:
01/2012
תחום:
  • רכוש

מועדים חשובים

מועד פרסום ההליך:
15/01/2012
מועד אחרון לשאלות הבהרה:
22/01/2012
מועד אחרון למענה על שאלות הבהרה:
25/11/2015
הגשת הצעות החל מתאריך:
12/11/2015
מועד אחרון להגשת הצעות:
31/01/2017 (All day)
כל התשובות תפורסמנה באתר ענבל ותחייבנה משפטית את הצדדים

מידע כללי להליך

איש קשר בענבל:
עו"ד עמית קנובלר
דואר אלקטרוני:
שאלות/הבהרות יועברו לאיש הקשר בדואר אלקטרוני בלבד