מכרז ניקיון והדברה

מספר מכרז:
02/2014
תחום:
  • מנהלה

מועדים חשובים

מועד פרסום ההליך:
05/05/2014
מועד אחרון לשאלות הבהרה:
15/05/2014
מועד אחרון למענה על שאלות הבהרה:
הגשת הצעות החל מתאריך:
מועד אחרון להגשת הצעות:
27/05/2014 (All day)
כל התשובות תפורסמנה באתר ענבל ותחייבנה משפטית את הצדדים

מידע כללי להליך

איש קשר בענבל:
עו"ד עומר קלפון
דואר אלקטרוני:
שאלות/הבהרות יועברו לאיש הקשר בדואר אלקטרוני בלבד