מכרז פומבי לבחירת יועצים בעלי מומחיות טכנולוגית בתחום הייצור המתקדם בתעשייה

מספר מכרז:
18/2021
תחום:
  • כללי

מועדים חשובים

מועד פרסום ההליך:
01/06/2021
מועד אחרון לשאלות הבהרה:
14/06/2021
מועד אחרון למענה על שאלות הבהרה:
הגשת הצעות החל מתאריך:
מועד אחרון להגשת הצעות:
30/06/2021 - 14:00
כל התשובות תפורסמנה באתר ענבל ותחייבנה משפטית את הצדדים

מידע כללי להליך

איש קשר בענבל:
שירה אלון, עו"ד
דואר אלקטרוני:
שאלות/הבהרות יועברו לאיש הקשר בדואר אלקטרוני בלבד