מכרז פומבי לבחירת מומחה הנדסי לביצוע בקרה על ההשקעות המדווחות לרשות להשקעות במסגרת החוק לעידוד השקעות הון, תשי"ט 1959 בפרויקט הרחבה של מפעל אינטל אלקטרוניקה בע"מ.

מספר מכרז:
44/2020
תחום:
  • כללי

מועדים חשובים

מועד פרסום ההליך:
14/02/2021
מועד אחרון לשאלות הבהרה:
01/03/2021
מועד אחרון למענה על שאלות הבהרה:
הגשת הצעות החל מתאריך:
מועד אחרון להגשת הצעות:
17/03/2021 - 14:00
כל התשובות תפורסמנה באתר ענבל ותחייבנה משפטית את הצדדים

מידע כללי להליך

איש קשר בענבל:
עו"ד שירה אלון
דואר אלקטרוני:
שאלות/הבהרות יועברו לאיש הקשר בדואר אלקטרוני בלבד