מכרז פומבי לבחירת ספק לצורך מתן שירותי הסעדה וניהול חדר אוכל ומטבח קצה עבור ענבל חברה לביטוח בע"מ

מספר מכרז:
18/2014
תחום:
  • כספים ופיננסים

מועדים חשובים

מועד פרסום ההליך:
31/07/2014
מועד אחרון לשאלות הבהרה:
26/08/2014
מועד אחרון למענה על שאלות הבהרה:
הגשת הצעות החל מתאריך:
מועד אחרון להגשת הצעות:
16/09/2014 (All day)
כל התשובות תפורסמנה באתר ענבל ותחייבנה משפטית את הצדדים

מידע כללי להליך

איש קשר בענבל:
עמית קנובלר
דואר אלקטרוני:
שאלות/הבהרות יועברו לאיש הקשר בדואר אלקטרוני בלבד