מכרז פומבי לביצוע אפיון טכני ובניית פורטל ארגוני מבוסס SHAREPOINT 2013

מספר מכרז:
12/2013
תחום:
  • מערכות מידע

מועדים חשובים

מועד פרסום ההליך:
30/09/2013
מועד אחרון לשאלות הבהרה:
15/10/2013
מועד אחרון למענה על שאלות הבהרה:
הגשת הצעות החל מתאריך:
מועד אחרון להגשת הצעות:
29/10/2013 (All day)
כל התשובות תפורסמנה באתר ענבל ותחייבנה משפטית את הצדדים

מידע כללי להליך

איש קשר בענבל:
עמית קנובלר
דואר אלקטרוני:
שאלות/הבהרות יועברו לאיש הקשר בדואר אלקטרוני בלבד