מכרז פומבי להקמה, הטמעה ותחזוקה של אתר אינטראנט (פורטל ארגוני) עבור ענבל חברה לביטוח בע"מ

מספר מכרז:
22/2021
תחום:
  • מערכות מידע

מועדים חשובים

מועד פרסום ההליך:
08/08/2021
מועד אחרון לשאלות הבהרה:
22/08/2021
מועד אחרון למענה על שאלות הבהרה:
הגשת הצעות החל מתאריך:
מועד אחרון להגשת הצעות:
21/10/2021 - 14:00
כל התשובות תפורסמנה באתר ענבל ותחייבנה משפטית את הצדדים

מידע כללי להליך

איש קשר בענבל:
שירה אלון, עו"ד
דואר אלקטרוני:
שאלות/הבהרות יועברו לאיש הקשר בדואר אלקטרוני בלבד