מכרז פומבי למתן שירותי תחזוקה לכלי רכב פרטיים ומסחריים של מדינת ישראל וגופים נוספים עבור הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה בהנהלת ענבל חברה לביטוח בע"מ

מספר מכרז:
38/2021
תחום:
  • כלי רכב

מועדים חשובים

מועד פרסום ההליך:
18/01/2022
מועד אחרון לשאלות הבהרה:
02/02/2022
מועד אחרון למענה על שאלות הבהרה:
18/01/2022
הגשת הצעות החל מתאריך:
18/01/2022
מועד אחרון להגשת הצעות:
17/02/2022 - 14:00
כל התשובות תפורסמנה באתר ענבל ותחייבנה משפטית את הצדדים

מידע כללי להליך

איש קשר בענבל:
עו"ד ורד גלאם
דואר אלקטרוני:
שאלות/הבהרות יועברו לאיש הקשר בדואר אלקטרוני בלבד