מכרז פומבי למתן שירותי תיקון נזקי תאונות דרכים לאופנועים וקטנועים של מדינת ישראל וגופים נוספים עבור הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה בהנהלת ענבל חברה לביטוח בע"מ

מספר מכרז:
06/2021
תחום:
  • כלי רכב

מועדים חשובים

מועד פרסום ההליך:
12/04/2021
מועד אחרון לשאלות הבהרה:
03/05/2021
מועד אחרון למענה על שאלות הבהרה:
19/05/2021
הגשת הצעות החל מתאריך:
12/04/2021
מועד אחרון להגשת הצעות:
20/05/2021 - 14:00
כל התשובות תפורסמנה באתר ענבל ותחייבנה משפטית את הצדדים

מידע כללי להליך

איש קשר בענבל:
עו"ד ורד גלאם
דואר אלקטרוני:
שאלות/הבהרות יועברו לאיש הקשר בדואר אלקטרוני בלבד