מכרז פומבי למתן שירותי תיקונים לכלי רכב וציוד מנועי לרכבים מעל 5 טון, המכוסים בקרן הפנימית, אשר ניזוקו על ידי רכבים בתאונות דרכים, עבור הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה בהנהלת ענבל חברה לביטוח בע"מ

מספר מכרז:
46/2020
תחום:
  • כלי רכב

מועדים חשובים

מועד פרסום ההליך:
06/08/2021
מועד אחרון לשאלות הבהרה:
19/08/2021
מועד אחרון למענה על שאלות הבהרה:
הגשת הצעות החל מתאריך:
מועד אחרון להגשת הצעות:
13/09/2021 - 14:00
כל התשובות תפורסמנה באתר ענבל ותחייבנה משפטית את הצדדים

מידע כללי להליך

איש קשר בענבל:
שירה אלון, עו"ד
דואר אלקטרוני:
שאלות/הבהרות יועברו לאיש הקשר בדואר אלקטרוני בלבד