מכרז פומבי מס' 14/2016 לקבלת שירותי מחשוב (פיתוח, תחזוקה והנגשת אתרים) בחברת ענבל חברה לביטוח בע"מ

מספר מכרז:
14/2016
תחום:
  • מערכות מידע

מועדים חשובים

מועד פרסום ההליך:
19/06/2016
מועד אחרון לשאלות הבהרה:
28/06/2016
מועד אחרון למענה על שאלות הבהרה:
21/07/2016
הגשת הצעות החל מתאריך:
28/07/2016
מועד אחרון להגשת הצעות:
03/08/2016 (All day)
כל התשובות תפורסמנה באתר ענבל ותחייבנה משפטית את הצדדים

מידע כללי להליך

איש קשר בענבל:
עומר קלפון, עו"ד
דואר אלקטרוני:
שאלות/הבהרות יועברו לאיש הקשר בדואר אלקטרוני בלבד