מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף לביצוע וליווי סדנאות תחקיר

מספר מכרז:
20/2016
תחום:
  • ניהול סיכונים ברפואה

מועדים חשובים

מועד פרסום ההליך:
30/05/2016
מועד אחרון לשאלות הבהרה:
23/06/2016
מועד אחרון למענה על שאלות הבהרה:
28/06/2016
הגשת הצעות החל מתאריך:
29/06/2016
מועד אחרון להגשת הצעות:
10/07/2016 (All day)
כל התשובות תפורסמנה באתר ענבל ותחייבנה משפטית את הצדדים

מידע כללי להליך

איש קשר בענבל:
מירה אשטובקר
דואר אלקטרוני:
שאלות/הבהרות יועברו לאיש הקשר בדואר אלקטרוני בלבד