מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף לשירותי איסוף חומר רפואי ותיקי משטרה

מספר מכרז:
07/2014
תחום:
  • שירותים משפטיים

מועדים חשובים

מועד פרסום ההליך:
10/03/2014
מועד אחרון לשאלות הבהרה:
17/03/2014
מועד אחרון למענה על שאלות הבהרה:
הגשת הצעות החל מתאריך:
מועד אחרון להגשת הצעות:
27/03/2014 (All day)
כל התשובות תפורסמנה באתר ענבל ותחייבנה משפטית את הצדדים

מידע כללי להליך

איש קשר בענבל:
מירה אשטובקר
דואר אלקטרוני:
שאלות/הבהרות יועברו לאיש הקשר בדואר אלקטרוני בלבד