מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף לשירותי ייעוץ פיננסי למדינת ישראל

מספר מכרז:
10/2015
תחום:
  • כספים ופיננסים

מועדים חשובים

מועד פרסום ההליך:
19/07/2015
מועד אחרון לשאלות הבהרה:
26/07/2015
מועד אחרון למענה על שאלות הבהרה:
הגשת הצעות החל מתאריך:
מועד אחרון להגשת הצעות:
04/08/2015 (All day)
כל התשובות תפורסמנה באתר ענבל ותחייבנה משפטית את הצדדים

מידע כללי להליך

איש קשר בענבל:
מירה אשטובקר
דואר אלקטרוני:
שאלות/הבהרות יועברו לאיש הקשר בדואר אלקטרוני בלבד