מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף לשירותי מידענות לקרן הפנימית לביטוחי הממשלה

מספר מכרז:
24/2016
תחום:
  • ניהול סיכונים ברפואה

מועדים חשובים

מועד פרסום ההליך:
27/06/2016
מועד אחרון לשאלות הבהרה:
07/07/2016
מועד אחרון למענה על שאלות הבהרה:
14/07/2016
הגשת הצעות החל מתאריך:
15/07/2016
מועד אחרון להגשת הצעות:
21/07/2016 (All day)
כל התשובות תפורסמנה באתר ענבל ותחייבנה משפטית את הצדדים

מידע כללי להליך

איש קשר בענבל:
הגב' מירה אשטובקר
דואר אלקטרוני:
שאלות/הבהרות יועברו לאיש הקשר בדואר אלקטרוני בלבד

מסמכים מצורפים