מכרז פומבי 18/2016 הזמנה לקבלת הצעות למתן שירותי תיקון כלי רכב כבדים (מעל 6 טון) אשר ניזוקו בתאונות דרכים לכלי הרכב של מדינת ישראל וגופים נוספים עבור הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה בהנהלת ענבל חברה לביטוח בע"מ

מספר מכרז:
18/2016
תחום:
  • כללי

מועדים חשובים

מועד פרסום ההליך:
20/06/2016
מועד אחרון לשאלות הבהרה:
04/07/2016
מועד אחרון למענה על שאלות הבהרה:
11/07/2016
הגשת הצעות החל מתאריך:
17/07/2016
מועד אחרון להגשת הצעות:
19/07/2016 (All day)
כל התשובות תפורסמנה באתר ענבל ותחייבנה משפטית את הצדדים

מידע כללי להליך

איש קשר בענבל:
עו"ד עומר קלפון
דואר אלקטרוני:
שאלות/הבהרות יועברו לאיש הקשר בדואר אלקטרוני בלבד