מפת פרויקטים

מפת פרויקטי PPP במדינת ישראל המקודמים ע"י אגף וחטיבת הפרויקטים בשיתוף המגזר הפרטי