מתווה ההסדר הכספי למשפחות עולי תימן, המזרח והבלקן

פרשת ילדי עולי תימן, המזרח והבלקן שהתרחשה בשנים הראשונות שלאחר קום המדינה, היא פרשה כואבת בתולדות מדינת ישראל. הנושא ממשיך ללוות את סדר היום הציבורי מזה עשרות שנים ומהווה פצע פתוח בחברה הישראלית.

ממשלת ישראל מביעה צער על האירועים שהתרחשו בימיה הראשונים של המדינה, ומכירה בסבלן של המשפחות אשר ילדיהן היו חלק מפרשה כאובה זו. מתוך הבנה עמוקה והכרה בסבלן של המשפחות, אישרה הממשלה בהחלטתה מיום 22.2.2021 (החלטה מס' 821), מתווה לתשלום חד-פעמי לבני משפחות הילדים הנפטרים והעלומים בהיקף של 162 מיליון ש"ח.

בהתאם להחלטת הממשלה, ניתן להגיש את הבקשות והמסמכים הנלווים עד לתאריך 01/09/2023.

הטיפול בבקשות יתבצע באמצעות החברה הממשלתית - ענבל חברה לביטוח בע"מ.

לברור סטטוס בקשה קיימת  ניתן לפנות לכתובת הדואר האלקטרוני: Tmicha_yt@inbal.co.il או להתקשר למספר הטלפון של מוקד השירות בענבל: 074-7122338.