מתקן להשבת אנרגיה מפסולת במעלה אדומים

סטטוס הפרויקט:

 הליך מכרז

 

תיאור הפרויקט

בשנת 2018 הציג המשרד להגנת הסביבה מדיניות חדשה לטיפול בפסולת, תכנית 2030, במטרה לצמצם את הטמנת הפסולת ולעודד את המחזור והשבת האנרגיה מפסולת. היעד הראשון של התכנית הוא הפחתת שיעור ההטמנה ל- 26% עד שנת 2030 בהשוואה לשיעור של כ- 76% בשנת 2018. יעד המחזור [לשנת 2030] הוא 51% ויעד ההשבה הוא 23%. במסגרת התוכנית מתוכננים לקום, בשלב ראשון, 3 מתקנים להשבת אנרגיה מפסולת בפריסה ארצית. מתקנים מסוג זה נפוצים מאוד בעולם ויבנו בסטנדרטים סביבתיים מחמירים.

מתקן ההשבה במעלה אדומים צפוי להיות המתקן הראשון מסוג זה בישראל. המתקן צפוי לשמש כמתקן המרכזי לטיפול בפסולת של מטרופולין ירושלים והאזור. באתר יוקמו מתקן מיון פסולת חדשני ומתקן השבת אנרגיה מהמתקדמים בעולם, שבו תנוצל האנרגיה שבפסולת לייצור חשמל בתנאים סביבתיים מחמירים ובנצילות אנרגטית גבוהה.  

 

לוחות זמנים

  • פרסום מסמכי מיון מוקדם - רבעון רביעי 2019

  • קבלת הצעות בשלב במיון המוקדם - רבעון שני 2020

  • צפי להכרזה על זוכה וחתימה על הסכם זיכיון – רבעון שלישי 2021

 

ניהול הפרויקט

הפרויקט מקודם באמצעות ועדת מכרזים בין-משרדית, בראשות סגן בכיר לחשב הכללי, המורכבת מנציגי משרד האוצר, המשרד להגנת הסביבה והחברה הממשלתית ענבל. ריכוז ועדת המכרזים נעשה על ידי אגף הפרויקטים בשיתוף המגזר הפרטי בחברת ענבל.

 

עדכון אחרון: יולי 2020