ניהול סיכונים ברפואה

ענבל הינה חברה ממשלתית בבעלות ממשלתית מלאה ובין שאר עיסוקיה מנהלת את הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה, שהינה הביטוח העצמי של ממשלת ישראל.

במסגרת הקרן, פועלת משנת 2002 היחידה לניהול סיכונים ברפואה. 

מטרותיה ויעדיה של היחידה, בין היתר, הינם:

  • שיפור איכות ובטיחות הטיפול הרפואי, הגברת מודעות לנושאים אלו והקטנת הסיכון הביטוחי בגין אחריות מקצועית ברפואה.
  • ניהול סיכונים במערכת הבריאות הממשלתית עבור בתי החולים כלליים, בתי חולים פסיכיאטריים, בתי חולים גריאטריים ולשכות הבריאות. 
  • שיתוף פעולה מלא עם משרדי הממשלה, גופים שונים בעלי עניין לקידום פעילות איכות ובטיחות, איגודים רפואיים מקצועיים, משרד הבריאות , מוסדות אקדמיים וכיו"ב.
  • קיום ימי עיון, כנסים , סדנאות ופורומים מקצועיים לצוותים רפואיים משולבים (רופאים, אחיות ומקצועות הפרא – רפואיים) בתחומים מגוונים. כגון : רפואה דחופה, כירורגיה, מיילדות, ניאונטולוגיה, גנטיקה, רפואה פנימית, בריאות הנפש ועוד. וכן בנושאים מדיקו לגאליים שונים במטרה להנגיש לצוותים מטפלים מידע בנושאים הנוגעים לשגרת הטיפול שלהם, בסוגיות של רשלנות רפואית, רישום נכון ברשומה, הסכמה מדעת, סודיות וכד'.
  • פיתוח כלי הדרכה ואמצעים לשיתוף ידע, דוגמת סרטי הדרכה, וכן מפיצה מבזקי בטיחות "ענבליות" – הכוללים מסקנות המסייעות לצוותים בשגרת היום – יום, מתוך רצון להגביר מודעות  וידע מצד הצוותים. 
  • עדכון מתמיד של אתר האינטרנט לצורך הנגשת המידע , ולהפצת הכלים המצויים בידיה.

היחידה לניהול סיכונים רפואיים וביטוחיים במערכת הבריאות הממשלתית, פועלת במטרה לשפר את איכות הטיפול הרפואי, ולהביא להקטנת עלות התביעות בגין אחריות מקצועית נגד המדינה בתחום הרפואה. 

פעילות זאת נעשית באמצעות שיפור הערכת הסיכונים, שיפור היכולת לאתר מוקדי כשל, תוך הצעת פתרונות מעשיים למניעתם, ושיפור יכולת ההתמודדות בזירת בית המשפט. הפעילות מבוצעת במשותף עם יחידות ניהול הסיכונים הפועלות במוסדות הרפואה הממשלתיים.

 

אתר ניהול סיכונים ברפואה