ניהול תחזוקת הרכב הממשלתי

אגף תחזוקת רכבי המדינה בענבל חברה לביטוח בע"מ הוקם כגוף מקצועי שינהל את מערך שירותי התחזוקה לאלפי כלי הרכב שבבעלות המדינה. האגף מעניק שירות, בין היתר, למשטרת ישראל, שב"ס, נציבות כבאות והצלה, גופי ביטחוניים נוספים, כל משרדי הממשלה ועוד.

אגף תחזוקת כלי הרכב מנהל באמצעות מרכזי השרות (מוסכים) את שרותי התחזוקה הכוללים תיקונים/טיפולים שוטפים, לפי הוראות יצרן הרכב, תיקונים בדיקות וכיוונים ותיקוני שבר.

אגף תחזוקת רכבי המדינה הוסמך וקיבל הכרה פורמאלית מצד מכון התקנים הישראלי בתקן איכות של  2015ISO 9001. תקן האיכות מאפשר התנהלות נכונה ומסודרת, ייעול תהליכי העבודה, חסכון במשאבים והוצאות נלוות, שמירה ושיפור מתמיד של רמת השירות לספקים ולמשתמשים ברכב ועוד.

 

תפקידי האגף:

  • ניהול, בקרה ופיקוח על מתן מגוון שרותי תחזוקה.

  • הקפדה על בטיחות ותקינות כלי הרכב שבבעלות המדינה.

  • מעקב אחר איכות התיקונים ושהיית יתר של רכבים במרכזי השירות.

  • ביצוע ביקורות אקראיות במוסכים לאימות התיקונים שבוצעו בפועל.

  • התחשבנות כספית מול מרכזי השרות בגין שרותי האחזקה שבוצעו ברכבים.