נסיעות לחו"ל

אני עובד מדינה ומעוניין לדעת מה כולל כתב הכיסוי בו אני מבוטח. היכן אוכל לראות כתב כיסוי מלא?

כתב הכיסוי המלא מודפס מצדו האחורי של אישור הביטוח שאתה מקבל מהגורם המטפל ביחידת וכן, נוסחו אף מופיע באתר האינטרנט של  ענבל תחת לשונית חיתום .

 

אני נוסע במסגרת עבודתי לחו"ל. מהי תקופת הכיסוי?

מרגע יציאתך מביתך בדרכך לחו"ל, ועד שובך מחו"ל ישירות לביתך, והכל בכפוף לתאריכים הרשומים בכתב הכיסוי.

 

האם אני יכול לקבל כיסוי מהקרן הפנימית עבור תקופת שהות פרטית שלי המשולבת במסגרת הנסיעה בתפקיד?

לא ניתן לקבל כיסוי כיסוי מהקרן הפנימית עבור תקופת שהות פרטית המשולבת במסגרת הנסיעה בתפקיד. יש לצורך זה לרכוש בנפרד ובאופן פרטי ביטוח נסיעות לחו"ל בחברת ביטוח מסחרית.

 

נזקקתי לטיפול רפואי בחו"ל הכולל אשפוז. בית החולים דורש התחייבות מחברת הביטוח. למי עלי לפנות ?

במהלך שעות העבודה יש לפנות למתאם הנסיעות במשרד אשר יפנה לרפרנטית התביעות באגף התביעות בקרן הפנימית לביטוחי ממשלה במקרי חרום לאחר שעות העבודה ניתן לפנות לתורן אגף תביעות ורכוש בטלפון  03-9778111.

 

נפגעתי בחו"ל ואני ממשיך לקבל טיפול בארץ. האם אני יכול לקבל החזרים בגין הוצאות רפואיות שהיו לי בארץ לאחר שובי?

לא. הכיסוי הינו רק עבור הוצאות שהוצאו בחו"ל. שהייתך בחו"ל מוכרת ברוב המקרים ע"י הביטוח הלאומי כתאונת עבודה (למעט בזמן החופשה, או אם התאונה אירעה בזמן פעילות פנאי בחו"ל) ולכן המשך הטיפול בהוצאות הרפואיות יתנהל מול המוסד לביטוח לאומי.

רק במקרים בהם פגיעתך הייתה פגיעת גוף בתאונת דרכים בה מעורב כלי רכב מנועי ורק בתנאי שלא ניתן לכך כיסוי ע"י קופות החולים או ע"י חברות מסחריות. כל זאת עד לשלושה חודשים מיום שובך ארצה ועד לסכום של 5,000$.

 

חברת התעופה עיכבה את המזוודה שלי מעבר ל 12 שעות . למי עליי לפנות לקבלת פיצוי?

עליך לרכוש פריטי חירום בלבד הנחוצים לך למטרת תפקוד בנסיעתך ולשמור את הקבלות.

יהיה עליך ראשית למצות זכויותיך מול חברת התעופה. במידה והפיצוי שקיבלת מחברת התעופה נמוך משיעור הנזק בפועל, הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה תפצה אותך בגין ההפרש, ובכפוף למגבלות כתב הכיסוי.

 

חברת התעופה איבדה את המזוודה שלי. למי עליי לפנות לקבלת פיצוי?

ראשית עליך למצות זכויותיך מול חברת התעופה. במידה והפיצוי שקיבלת מחברת התעופה נמוך משיעור הנזק בפועל, הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה תפצה אותך בגין ההפרש, ובכפוף למגבלות כתב הכיסוי.

 

ערכתי לפני צאתי ביטוח נוסף באמצעות חברת האשראי . במקרה תביעה – למי עלי לפנות?

ראשית עליךלמצות את הזכויות שלך מול המבטח המסחרי. הקרן הפנימית תפצה אותך רק עבור אותם נזקים שלא כוסו ע"י המבטח המסחרי, בתנאי כמובן שהם מכוסים בקרן הפנימית.

 

אל מי עלי לפנות בבקשות מיוחדות לנסיעה כגון: ארוחה מיוחדת, מושב בטיסה , חדר מיוחד במלון ועוד....?

את כל הבקשות המיוחדות יש להעביר למתאם הנסיעות של המשרד עם הגשת הבקשה לנסיעה , עם קבלת מסמכי הנסיעה מסוכנות הנסיעות יש להקפיד ולבדוק שמענה לבקשות מופיע במסמכי הנסיעה.

 

אני עובד מדינה ונתבקשתי לנסוע לחו"ל לנסיעה בתפקיד , אל מי עלי לפנות?

הפניה לסוכנות הנסיעות היא דרך מתאמי הנסיעות של המשרדים בהתאם לנוהל הפנימי של כל משרד.

 

בעת שהותי בחו"ל נתקלתי בבעיה , אל מי עלי לפנות?

במהלך שעות העבודה יש לפנות למתאם הנסיעות במשרד , במקרי חרום לאחר שעות העבודה ניתן לפנות לתורן סוכנות הנסיעות 03-9778700

 

 

.