עורך/ת דין- מרכז/ת הוועדה למינוי דירקטורים בגופים מוסדיים ללא גרעין שליטה

אגף/יחידה:
תחת סמנכ"לית הקרן הפנימית לביטוחי ממשלה

תיאור התפקיד –

  • הכנת מפרט עבודה לגבי הקמת המערך הלוגיסטי הנדרש לוועדה בענבל, וכן הכנת תוכנית עבודה.
  • ביצוע, פיקוח ובקרה בהקמת המערך הלוגיסטי לוועדה בענבל, לרבות עזרה וסיוע בקבלת החלטה והקמה של המערכת המחשובית המתאימה לקליטת הנתונים של המועמדים, בשיתוף עם סמנכ"ל מערכות מידע.
  • ליווי הפעילות השוטפת של הוועדה (בסיוע מזכירת הועדה), לרבות ארגון לוגיסטי, על כל המשתמע מכך, של פגישות הוועדה בענבל,  הכנת סדר יום, שליחת זימונים, שליחת חומרים, הפקת פרוטוקולים משפטיים של הוועדה, קבלת כלל המועמדויות המתקבלות על ידי הוועדה, הכנסת הנתונים למערכת, עבודה מול גורמים מקצועיים בענבל, מתן מענה טלפוני ובכתב לפניות , שאלות וברורים עפ"י הוראת יו"ר הוועדה.
  • סיוע בעבודה משפטית, בין היתר, בכל הנוגע לבקשות המועמדים להתמנות לכהונת דירקטור, בדיקת עמידה בדרישות הסף של המועמדים, בדיקת הבקשות והכנתן לחברי הועדה, בדיקת נושאים משפטיים לפי בקשת יו"ר הועדה, עזרה בניסוח מסמכים, וכל עבודה משפטית אחרת שתידרש.
  • בתקופות ללא פעילות של הוועדה יבצע העובד תפקידי עו"ד בפעילויות אחרות של החברה.

 

נתונים נדרשים לביצוע התפקיד-

דרישות חובה - תואר ראשון במשפטים

  השכלה מקצועית/ התמחות - עו"ד לאחר התמחות

דרישות המקנות יתרון - ניסיון בתחום המסחרי/ ציות ורגולציה

 

 

מועמדים העונים לדרישות התפקיד מוזמנים לשלוח קו"ח (בפירוט הניסיון המעשי) לכתובת :  jobs1@inbal.co.il , יש לציין את שם המשרה בנושא

רק פניות מתאימות תיענינה