שאלות נפוצות

מי זכאי?

בני משפחות אשר עניין ילדיהן נדון באחת משלוש הוועדות (ועדת בהלול-מינקובסקי, ועדת שלגי או ועדת קדמי), ומסקנת הוועדה האחרונה בעניינו של אותו ילד הייתה כי הילד נפטר או שלא נמצא ממצא שיכול להעיד על גורלו. את החלטות הוועדות ניתן למצוא באתר ארכיון המדינה בקישור הבא:  (archives.gov.il).

 

מיהם בני המשפחה הזכאים?

הוריו, אחיו ו\אחיותיו של הילד\ה בלבד, או יורשיהם של בני משפחה אלו

 

האם הגשת הבקשות מחייבת ייצוג משפטי?

לא. תהליך הגשת הבקשה וקבלת התשלום אינו מורכב, וניתן לעשותו באופן עצמאי (למעט חתימה על כתב ויתור וסילוק שמחייבת אישור בפני עורך דין).

 

מה קורה כאשר אחד או יותר מבני המשפחה ה'גרעינית' אינם בין החיים? האם יורשיהם זכאים לקבלת התשלום?

כן. ככל שאחד מבני המשפחה הזכאים נפטר, יהיו רשאים יורשיו על-פי דין להגיש בקשה לקבלת חלקו בתשלום הכספי של אותו בן משפחה, בכפוף להצגת צו ירושה או צו קיום צוואה.

 

האם כל אחד מבני המשפחה צריך להגיש בקשה נפרדת, או שניתן להגיש בקשה משותפת לכל בני המשפחה?

ישנן שתי אפשרויות להגשת הבקשה: בקשה משותפת של שני מבקשים או יותר, או בקשה של מבקש יחיד. כל מבקש שיימצא זכאי לכך יקבל את החלק היחסי המגיע לו מתוך הסכום הכולל המיועד לבני המשפחה כולה.

 

אלו מסמכים עלי לצרף לבקשה?

הטפסים הנדרשים לצורך הגשת הבקשה הינם:

צילום של תעודת הזהות והספח של כל אחד מהמבקשים.

תעודת פטירה (ככל שאחד המבקשים הוא יורש של בן משפחה זכאי).

צו ירושה\צו קיום צוואה (ככל שאחד המבקשים הוא יורש של בן משפחה זכאי).

 

האם קבלת התשלום מותנית בתנאים מסוימים?

קבלת התשלום הכספי מותנית בחתימת המבקשים על כתב ויתור וסילוק מכל תביעה כספית בעניין זה, בין תביעה קיימת שהוגשה לבית המשפט ובין תביעה עתידית של בן המשפחה שיקבל את הסכום הכספי.

 

אני מעוניין להגיש בקשה לקבלת התשלום הכספי אך אחד הזכאים האחרים מתנגד, האם אוכל עדיין להגיש בקשה?

כן. כל אחד מן הזכאים רשאי להגיש בקשה לקבלת חלקו בתשלום הכספי באופן עצמאי, ללא תלות בעמדתם של יתר הזכאים. בכל מקרה כל מבקש שיימצא זכאי לכך יקבל את החלק היחסי המגיע לו מתוך הסכום הכולל המיועד לבני המשפחה כולה

 

 

מתי ניתן להגיש בקשות?

את הבקשות ניתן יהיה להגיש החל מיום 1.6.2021 ועד ליום 30.11.2021, באמצעות אתר האינטרנט של חברת ענבל בלבד, בכתובת: www.inbal.co.il.

לשאלות בנוגע למילוי הבקשה המקוונת ו/או בירורים טכניים ניתן לפנות לכתובת הדואר האלקטרוני הבאה: Tmicha_yt@inbal.co.il.

לקבלת מידע נוסף ניתן  להתקשר למספר הטלפון של מוקד השירות בענבל: 074-7122338.

 

מהו סכום התשלום הכספי שלו זכאית כל משפחה?

בהחלטת הממשלה נקבע, כי משפחת ילד שנפטר זכאית לתשלום כספי בסך של 150,000 ₪, ומשפחת ילד שלא נמצא ממצא שיכול להעיד על גורלו זכאית לתשלום כספי בסך של 200,000 ש"ח.

 

מדוע זהו סכום התשלום שנקבע?

זהו הסכום שנקבע בהחלטת הממשלה על ידי הממשלה.

 

כיצד יחולק התשלום הכספי בין בני המשפחה?

חלוקת התשלום תהיה באופן הבא:

סכום התשלום שלו שזכאית המשפחה יחולק במספר  ההורים והאחים, כאשר לעניין זה יראו את כל אחד מההורים כשני בני משפחה (להלן – חלקו של בן משפחה):

כל אחד מההורים יהיה זכאי לפעמיים חלקו של בן המשפחה.

כל אחד מהאחים יהיה זכאי לחלקו של בן משפחה.

לדוגמה: במשפחה שבה לילד שעניינו נדון באחת משלש הועדות  זוג הורים וארבעה אחים יחולק הסכום לשמונה חלקים שווים; כל אחד מההורים יהיה זכאי לשתי שמיניות מהתשלום, וכל אחד מהאחים יהיה זכאי לשמינית מהתשלום.

אם נפטר אחד מבני המשפחה יהיו זכאים יורשיו לתשלום חלקו, בהתאם לדיני הירושה.

 

האם מדובר בתשלום חד-פעמי?

כן.

 

כיצד אקבל את התשלום?

לאחר מילוי המסמכים הנדרשים, וקבלת הודעה רשמית על אישור זכאותכם לקבלת תשלום כספי, התשלום יתבצע  באמצעות העברה בנקאית לחשבון הבנק שפרטיו יימסרו על ידי מגיש הבקשה בצירוף אישור ניהול חשבון, ובכפוף לקבלת כתב הסילוק חתום מקורי.

 

הגשנו בקשה משותפת, האם הכסף עובר לחשבון בנק אחד?

כל אחד מהזכאים יקבל את חלקו בתשלום לחשבון הבנק שלו, כפי שיימסר על ידו.

 

תוך כמה זמן אקבל את התשלום?

התשלום יתבצע תוך 14 ימים ממועד קבלת כתב ויתור וסילוק מקורי מכל תביעה כספית בעניין זה, חתום על-ידי המבקשים ובכפוף למילוי הטפסים הנדרשים.

 

נתקלתי בקושי במילוי טופס הבקשה, למי ניתן לפנות?

לשאלות בנוגע למילוי טופס הבקשה המקוון ו\או בירורים בעניינים טכניים  ניתן לפנות לכתובת הדואר האלקטרוני הבאה: Tmicha_yt@inbal.co.il או להתקשר למספר הטלפון של מוקד השירות בענבל: 074-7122338.