תחנות כוח סולאריות פוטו-וולטאיות

 

תחנות כוח סולאריות פוטו-וולטאיות

 

תחנת כוח פוטו וולטאית – PV1  

קרדיט : “EDF Renewables / ClalSun”

 

סטטוס פרויקט: הפעלה

רקע

בהתאם להחלטות ממשלה מס' 2390 מיום 23.3.2007 ומספר 3338 מיום 27.3.2008, והחלטת ממשלה מס' 2117 מיום 22.10.2014, מקדמת ועדת המכרזים הבין-משרדית המשותפת למשרד האוצר, משרד האנרגיה, רשות החשמל וחברת ענבל מכרזים להקמתן של ארבע תחנות כוח מאנרגיית השמש באזור אשלים שבנגב: שתי תחנות כוח בטכנולוגיה תרמו-סולארית בהיקף של עד 121 מגה-וואט כל אחת ושתי תחנות כוח בטכנולוגיה פוטו-וולטאית בהיקף של עד כ 30 ו-40 מגה-וואט, על גבי שטח המשתרע על כ- 10,000 דונם.

מכרזים אלה הינם ראשונים מסוגם, הן בהיקף החשמל המיוצר והן בעלות ההקמה הכוללת, מהווים פריצת דרך מהותית בתחום האנרגיה המתחדשת בארץ. התחנות מהוות אבן דרך משמעותית בעמידה ביעדי הממשלה לייצור החשמל במשק ממקורות אנרגיה מתחדשים.

 

תיאור הפרויקט

פרויקט להקמת תחנת כוח בטכנולוגיה פוטו וולטאית בהיקף של עד 30 מגה-וואט, הנערך בשיטת ה- BOT לפיה הזוכה במכרז נדרש לממן, להקים, לתפעל ולתחזק את תחנת הכוח למשך תקופת הזיכיון ובסיומה להעבירה, כשהיא במצב תפעולי, לידי המדינה.

ביוני 2012, ועדת המכרזים הבין משרדית, בחרה בחברת Ashalim Sun PV כזוכה במכרז תחנת הכח הפוטו וולטאית.

 

לוחות זמנים

  • פרסום מסמכי המיון המוקדם - רבעון ראשון 2008.

  • פרסום מסמכי המכרז - רבעון ראשון 2009.

  • חתימה על הסכם עם הזוכה במכרז - רבעון שני 2012.

  • סגירה פיננסית - רבעון רביעי 2013.

  • סיום הקמה ותחילת תפעול - רבעון 4 2017.

 

תקופת ההסכם

תקופת ההסכם הינה ל-24 שנים ו-11 חודשים.

 

הזכיין ובעלי המניות

הזכיין: 

Ashalim Sun PV

בעלי המניות:  

כלל סאן בע"מ -  50%

אי.די.אף - 50%

 

מבנה התשלומים

תשלום משתנה באמצעות תעריף הנקבע מראש בעת הצעת המחיר של הזכיין עבור כל קילו-וואט שתספק התחנה למערכת. 

 

ניהול הפרויקט

ועדת המכרזים הבין משרדית, בראשות סגן בכיר לחשב הכללי, מורכבת מנציגי משרד האוצר – אגף החשב הכללי, הלשכה המשפטית ואגף התקציבים, משרד האנרגיה, רשות החשמל ואגף הפרויקטים בחברת ענבל.

ניהול הפרויקט מטעם המדינה מבוצע על ידי מנהלת אשלים (SEA).

פעילויות ועדת המכרזים והמנהלת מרוכזות על ידי אגף הפרויקטים בשיתוף המגזר הפרטי בחברת ענבל.

 


תחנת כוח פוטו וולטאית – PV2  

סטטוס פרויקט: סגירה פיננסית

 

רקע

בהתאם להחלטות ממשלה מס' 2390 מיום 23.3.2007 ומספר 33387 מיום 27.3.2008, והחלטת ממשלה מס' 2117 מיום 22.10.2014, מקדמת ועדת המכרזים הבין-משרדית המשותפת למשרד האוצר, משרד האנרגיה והמים, רשות החשמל וחברת ענבל מכרזים להקמתן של ארבע תחנות כוח מאנרגיית השמש באזור אשלים שבנגב: שתי תחנות כוח בטכנולוגיה תרמו-סולארית בהיקף של עד 121 מגה-וואט כל אחת ושתי תחנות כוח בטכנולוגיה פוטו-וולטאית בהיקף של עד כ 30 ו-40 מגה-וואט, על גבי שטח המשתרע על כ- 10,000 דונם.

מכרזים אלה הינם ראשונים מסוגם, הן בהיקף החשמל המיוצר והן בעלות ההקמה הכוללת, מהווים פריצת דרך מהותית בתחום האנרגיה המתחדשת בארץ. התחנות מהוות אבן דרך משמעותית בעמידה ביעדי הממשלה לייצור החשמל במשק ממקורות אנרגיה מתחדשים.

 

תיאור הפרויקט

מכרז להקמת תחנת כוח בטכנולוגיה פוטו וולטאית בהיקף של עד 40 מגה-וואט, הנערך בשיטת ה- BOT לפיה הזוכה במכרז נדרש לממן, להקים, לתפעל ולתחזק את תחנת הכוח למשך תקופת הזיכיון ובסיומה להעבירה, כשהיא במצב תפעולי, לידי המדינה.

 

לוחות זמנים

  • פרסום מסמכי המיון המוקדם - רבעון ראשון 2016.

  • פרסום מסמכי המכרז - רבעון ראשון 2017.

  • הכרזה על זוכה - רבעון שני 2019.

  • צפי לסגירה פיננסית - רבעון ראשון 2021.

 

ניהול הפרויקט

ועדת המכרזים הבין משרדית, בראשות סגן בכיר לחשב הכללי, מורכבת מנציגי משרד האוצר – אגף החשב הכללי, הלשכה המשפטית ואגף התקציבים, משרד האנרגיה, רשות החשמל ואגף הפרויקטים בחברת ענבל. ועדת המכרזים מרוכזת ע"י אגף הפרויקטים בשיתוף המגזר הפרטי בחברת ענבל.

 


 

תחנת כוח פוטו וולטאית - דימונה  

סטטוס הפרויקט: מיון מוקדם

 

רקע

בספטמבר 2016 הוקמה ועדת מכרזים לטובת הקמת תחנות כוח פוטו-וולטאית בדרום הארץ באזור העיר דימונה. שטח כלל הפרויקטים הצפויים לקום במתחם מוערך בכ - 6,000 דונם. הפרויקטים צפויים להפיק כ- 500 מגה וואט בשנה.

בינואר 2020 פרסמה ועדת המכרזים מכרז PPP בשטח של כ-3,150 דונם לתחנת כוח פוטו-וולטאית אשר תכלול מתקן לאגירת חשמל. הפרויקט צפוי להוות אבן דרך משמעותית לקראת עמידה ביעדי הממשלה בתחום האנרגיות המתחדשות.

 

תיאור הפרויקט

מכרז להקמת תחנת כוח פוטו- וולטאית בהיקף של עד 500 מגה-וואט, הנערך בשיטת ה- BOT לפיה הזוכה במכרז נדרש לממן, להקים, לתפעל ולתחזק את תחנת הכוח למשך תקופת הזיכיון ובסיומה להעבירה לידי המדינה.

 

ניהול הפרויקט

ועדת המכרזים הבין משרדית, בראשות  מנהל יחידת תשתיות ופרויקטי PPP באגף החשב הכללי, מורכבת מנציגי משרד האוצר - אגף החשב הכללי, הלשכה המשפטית ואגף התקציבים, משרד האנרגיה, רשות החשמל וחברת ענבל. ועדת המכרזים מרוכזת ע"י אגף הפרויקטים בשיתוף המגזר הפרטי בחברת ענבל.

 

לוחות זמנים

  • פרסום מסמכי המיון המוקדם  - רבעון ראשון 2020.

עדכון אחרון : אוגוסט 2020