עדכונים אחרונים

בהתאם לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 המשרה מיועדת גם למועמד/ת עם מוגבלות העונה לדרישות התפקיד תיאור התפקיד: מחלקת מענקים וסיוע מנהלי מעניקה שירותי חשבות ובקרה לרשות להשקעות ולפיתוח התעשיה והכלכלה במסגרת החוק לעידוד השקעות הון. תיאור התפקיד הנדרש: דרישות לתשלום מענקים – בדיקת...קרא עוד
פרשת ילדי עולי תימן, המזרח והבלקן שהתרחשה בשנים הראשונות שלאחר קום המדינה, היא פרשה כואבת בתולדות מדינת ישראל. הנושא ממשיך ללוות את סדר היום הציבורי מזה עשרות שנים ומהווה פצע פתוח בחברה הישראלית. ממשלת ישראל מביעה צער על האירועים שהתרחשו בימיה הראשונים של המדינה, ומכירה בסבלן של המשפחות אשר ילדיהן...קרא עוד
תיאור התפקיד הדרכה והעברת הרצאות בנושאים מדיקולגליים, לרבות פיתוח והכנת מערכי הדרכה. ייעוץ משפטי בכתב ובעל פה הובלת פרויקטים בתחום בטיחות הטיפול וניהול סיכונים ברפואה – שותפות בייזום תכנון ביצוע ומדידה עבודה מול בתי חולים – עיון וניתוח של רשומות רפואיות במישור המשפטי, וכן בחינת איכות הטיפול, לרבות...קרא עוד
ידיעון אגף הפרוייקטים בשיתוף המגזר הפרטי בישראל - יוני 2020 סירטון - אגף הפרוייקטים בשיתוף המגזר הפרטיקרא עוד
היחידה מהווה חלק ממנהל הרכש הממשלתי באגף החשב הכללי במשרד האוצר. ליבת עיסוקה הינו עריכה וניהול של מכרזים והסמכים מרכזיים, קידום מערכות דיגיטליות תומכות רכש ותחזוקת קטלוג החומרים הממשלתי. היחידה פועלת תחת הנחייתו המקצועית של מנהל הרכש הממשלתי באגף החשב הכללי שבמשרד האוצר. יחידת הרכש הממשלתי בענבל...קרא עוד
מפת פרויקטי PPP במדינת ישראל המקודמים ע"י אגף וחטיבת הפרויקטים בשיתוף המגזר הפרטיקרא עוד